Multimedia

Type

City

Location

Organs


Goeteborg_Backa_kyrka_lv_012_p_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_011_m_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_010_s_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_009_pl_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_008_pl_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_007_pl_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_006_pl_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_005_pl_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_004_f_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_003_f_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_002_f_h
SÖDERLING
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_001_f_h
SÖDERLING
Backa Church