Multimedia

Type

City

Location

Organs


Goeteborg_Backa_kyrka_lv_001_f_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_092_sk_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_074_b_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_060_reg_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_040_pv_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_039_pv_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_038_pv_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_032_pv_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_015_k_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_014_r_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_013_r_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church
Goeteborg_Backa_kyrka_lv_012_p_h
SÖDERLING
Göteborg
Backa Church